واژه نامه استارتاپ ها

امتیاز دهید
(1 رای)

در دنیای استارتاپ ( Startup ) از واژه های زیادی استفاده می شود که بد نیست با آنها اشنا شوید. این اصطلاحات بسیار پایه ای و مفید هستند و به کوشش ناصر غانم زاده جمع آوری شده اند.

جوابگو Accountable

جلب‌ (در‌سنجه‌های‌دیو‌مک‌کلور) (Acquisition (in AARRR

سنجه‌های‌قابل‌پیگیری Actionable Metrics

فعال‌سازی‌ (در‌سنجه‌های‌دیو‌مک‌کلور) (Activation (in AARRR

همسان‌های‌موفق‌ (همانند) Analogs

همسان‌های‌ناموفق Antilogs

پنداشت Assumption

خودگردانی/‌خود‌بسندگی‌ Bootstrapping

بساز-‌بسنج-‌بیاموز Build-Measure-Learn

مدل‌کسب‌وکار Business Model

بوم Canvas

آشفتگی Chaos

ریزش Churn

تحلیل‌همگروهی Cohort Analysis

محافظه‌کاران Conservatives

بهبود‌پیوسته Continuous Improvement

خلق‌مشتری Customer Creation

مشتری‌سازی‌ (فرآیند) Customer Development

کشف‌مشتری Customer Discovery

چرخه Cycle

راستی‌آزمایی Diligence

رقیق‌شدن‌ (سهام) Dilution

پذیرندگان‌آغازین Early adopters

اکثریت‌پیشگام Early majority

تجربه Experience

آزمایش Experiment

ارزیابی Evaluation

ابطال‌پذیر Falsifiable

چراهای‌پنج‌گانه Five Whys

سرمایه‌پذیری Funding

گنج،‌نفع،‌فایده Gain

فرضیه Hypothesis

نوجویان‌ (با‌نوآور‌اشتباه‌نشود) Innovators

بینش،‌شناخت،‌آموزه Insight

نامعتبر Invalidated

تکرار‌(کردن)‌/‌برگشتن Iterate

تکرارشدنی‌/‌برگشت‌پذیر( Iterative Just in-time (JIT

بهنگام سنجه‌های‌کلیدی Key Metrics

دیر‌پذیران Laggards

اکثریت‌پیرو Late majority

ناب Lean

بوم‌ناب Lean Canvas

استارتاپ‌ناب Lean Startup

خیزش‌ (پرش) Leap

؟؟؟ ( Leap-of-faith (assumptions

حلقه Loop

سنجه (Metric)

کمینه محصول پذیرفتنی (MVP (Minimum viable Product

رنج،‌درد Pain

چرخش Pivot

واقع‌بینان‌/‌کارکردگرایان Pragmatists

مساله Problem

همخوانی‌مساله/‌راه‌حل Problem/Solution Fit

همخوانی‌محصول/‌بازار Product/Market Fit

کیفی Qualitatively

کمی Quantitatively

ارجاع‌ (در‌سنجه‌های‌دیو‌مک‌کلور) (Referral (in AARRR

نتیجه،‌پیامد Result

نگهداری‌ (در‌سنجه‌های‌دیو‌مک‌کلور) (Retention (in AARRR

درآمد‌ (در‌سنجه‌های‌دیو‌مک‌کلور) (Revenue (in AARRR

تحلیل‌علت‌ریشه‌ای Root Cause Analysis

قیف‌فروش Sales Funnel

استارتاپ‌گسترش‌پذیر Scalable Startup

راه‌حل Solution

آزمودنی Testable

ردیابی Track

اقبال،‌پذیرش Traction

گذار Transition

برتری‌مطلق Unfair Advantage

ارزش‌پیشنهادی‌یکتا Unique Value Proposition

معتبر Validated

اعتبار‌سنجی Validation

ارزش‌گذاری‌ (استارتاپ) Valuation

ارزش‌پیشنهادی Value proposition

سنجه‌های‌بیهوده/فریبنده Vanity Metrics

شرکت‌ (به‌تنهایی) Venture

سرمایه‌گذار‌خطرپذیر Venture Capital

درستی‌سنجی Verification

چشم‌انداز Vision

کارآفرین‌دوراندیش Visionary Entrepreneur

اتلف Waste

 

گردآورنده: ناصر غانم زاده

مرضیه قائدی

طراح وب سایت 

علاقمند به سئو و دیجیتال مارکتینگ

نظر دهید

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.