مراسم اختتامیه استارتاپ ويكند دانشگاه هنر تهران در ساعت 50 :17 برگزار شد. 

اولین دوره استارتاپ ویکند هنر امروز در محل دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران آغاز شد

اولین دوره استارتاپ ويكند هنر ( Art Startup Weekend ) در ایران با موضوع هنر و با تأكيد بر " تلفیق هنر و تکنولوژی " برگزار خواهد شد.